δημιουργεί κλασικές αξίες
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπαλέτο

 
Δεν το λένε τυχαία το βασιλιά των χορών. Το μπαλέτο βάζει τις βάσεις για κάθε είδος χορού. Αναπτύσσεις την πειθαρχεία, εξελίσσεις το ταλέντο και βελτιώνεις τη στάση του σώματός σου. Αποκτάς αρμονία κίνησης και καλή φυσική κατάσταση. Με το μπαλέτο δημιουργείς κλασικές αξίες.
Η σχολή μας ακολουθεί το διεθνές αναγνωρισμένο σύστημα εκγύμνασης και εκμάθησης, που καθιερώθηκε από την διάσημη χορεύτρια και δασκάλα Agrippina Vaganova. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις που διοργανώνονται από την ακαδημία του Art de ballet Vaganova.
Η σχολή μας έχει επιλεγεί ως εξεταστικό κέντρο.

• μπαλέτο A’ Preparatoire (5 ετών) | Level 1 | Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 19:30 | ballarena dance & yoga 1
• μπαλέτο A’ Preparatoire (6 - 7 ετών) | Level 2 | Τρίτη - Πέμπτη 17:30 - 18:30 | ballarena dance & yoga 1
• μπαλέτο Β’ Preparatoire (8 - 10 ετών) | Δευτέρα - Τετάρτη 17:30 - 18:30 | ballarena dance & yoga 1
• μπαλέτο A’ Degree (11- 13 ετών) | Level 1 | Δευτέρα - Τετάρτη 19:30 - 20:30 | ballarena dance & yoga 1
• μπαλέτο A’ Degree (14 - 15 ετών) | Level 2 | Δευτέρα - Τετάρτη 20:30 - 21:30 | ballarena dance & yoga 1